Organisatie

De wekelijkse opkomsten worden verzorgd door de leidingteams. Zij zorgen voor het plannen van de opkomsten voor de kinderen.

De dagelijkse gang van zaken, zoals financien en onderhoud gebouw, wordt geregeld door het dagelijks bestuur van Scouting de Veste. Het bestuur bestaat uit:

Gerben Aalberts
Voorzitter
Helmich van Dijk Penningmeester
Heidy Kok
Secretaris
Bernjan Aalberts
Groepsbegeleider/vice-voorzitter
Richard Busweiler
Onderhoud
Marcel de Haan
Algemeen bestuurslid

 

Daarnaast zijn er nog een aantal bestuursleden met taken op het gebied van verhuur en evenementen, zoals de Avondwandelvierdaagse.