Organisatie

De wekelijkse opkomsten worden verzorgd door de leidingteams. Zij zorgen voor het plannen van de opkomsten voor de kinderen.

De dagelijkse gang van zaken, zoals financien en onderhoud gebouw, wordt geregeld door het dagelijks bestuur van Scouting de Veste. Het bestuur bestaat uit:

vacant Voorzitter
Helmich van Dijk Penningmeester
Pauline Ooms Secretaris
Gerben Aalberts
Groepsbegeleider/vice-voorzitter
Marcel de Haan Algemeen bestuurslid
Richard Busweiler Algemeen bestuurslid

 

Daarnaast zijn er nog een aantal bestuursleden met taken op het gebied van onderhoud, verhuur en evenementen, zoals de Avondwandelvierdaagse.