Scouting De Veste Betrokken bij Dodenherdenking in Hasselt

Scouting De Veste assisteert de gemeente Hasselt en de Oranjevereniging gedurende de Dodenherdenking op 4 mei aanstaande. Evenals voorgaande jaren vindt de herdenking plaats bij de grote Kerk in het centrum van Hasselt. Scoutingleden van de speltak Sherro’s zullen daar de kransen aandragen voor de burgemeester en wethouders.

Scouting De Veste speelt al jaren een ceremoniële rol bij de Dodenherdenking in Hasselt. Deze rol past goed in de spelvisie van Scouting Nederland. Scouts voelen zich betrokken bij de maatschappij en leveren hun bijdrage aan de samenleving, onder andere door middel van het helpen bij maatschappelijke activiteiten.

Een aantal leden van de speltak Sherro’s van Scouting De Veste zijn aanwezig bij de dodenherdenking om de kransen aan te dragen. Sherroleden zijn jongeren van 15 tot en met 18 jaar, die hun eigen programma’s bedenken en op expeditie naar het buitenland gaan.