Naam Scouting misbruikt voor koekverkoop

In de omgeving van Buiten de Enkpoort zijn bewoners in de afgelopen maanden meerdere keren benaderd door personen die uit naam van de Scouting snijkoek verkochten. Scouting De Veste laat weten dat er nog geen verkoopacties zijn gehouden en gaat aangifte doen bij politie en gemeente.

Voorzitter Jan Regeling: “Ik ben benaderd door deze bewoners. Als wij verkoopacties houden, dan kunnen inwoners onze leden altijd herkennen aan het Scoutinguniform met blauw-rode das. Het is dus duidelijk dat in dit geval onze naam misbruikt is”.

Op de activiteitenplanning van Scouting De Veste staat echter nog wel een koekverkoopactie gepland. Het betreft stroopwafels, die door de jeugdleden en leiding op zaterdag 15 maart a.s. huis-aan-huis te koop zullen worden aangeboden in de diverse woonwijken van Hasselt. “Het betreft dus een formele actie, waarover bewoners zich geen zorgen hoeven te maken”, aldus Jan Regeling.